Log på  \/ 
x
x

Informationsmøde om nye vindmøller ved Gårestrup d. 26. maj 2015

Hjørring Kommune har offentliggjort forslag til kommuneplantillæg samt lokalplan med tilhørende VVM-redegørelse vedrørende opførelse af vindmøller ved Gårestrup. Projektet består af 3 stk. 3,2-3,3 MW vindmøller med en totalhøjde på 149-150 m.

Hjørring Kommune og opstilleren af møllerne, Grøn Vind ApS v/ Jens Peter Lunden, inviterer hermed alle interesserede til offentligt informationsmøde om projektet.

 

Mødet holdes tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19 i Vidstrup Forsamlingshus Gl. Hirtshalsvej 40, Vidstrup, 9800 Hjørring.

 

På mødet vil Hjørring Kommune og opstilleren redegøre for projektets betydning for de omkringliggende beboelsesejendomme. Energinet.dk vil redegøre for reglerne om erstatning for værditab på beboelsesejendomme som følge af vindmøllernes etablering (værditabsordningen) samt reglerne for køberetsordningen, som giver mulighed for at købe ejerandele i vindmølleprojektet – jf. lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven, lovbekendtgørelse nr. 122 af 6. februar 2015). Alle er velkomne til mødet.

 

Læs hele invitationen her (PDF åbner i nyt vindue).

 

 

Læs desuden følgende baggrundsmateriale for informationsmødet:

Link til Miljørapport (PDF åbner i nyt vindue)

Link til Lokalplan (PDF åbner i nyt vindue)

Link til Kommuneplantillæg (PDF åbner i nyt vindue)